19
feb
2024
Stockholm-Skanstull
Odd Fellow
Västra Trädgårdsgatan 11A
Stockholm ,
Sweden

Den här dagen kommer vi få besök av Myndigheten för stöd till Trossamfund

De flesta känner inte till den här myndigheten som har trots storlek gigantiskt uppdrag. Örjan Wallin kommer att berätta för oss om myndighetens arbete. 

 

Kort om Örjan Wallin 
Örjan Wallin, en av Myndigheten för stöd till trossamfunds experter på kris och konflikthantering med religiösa inslag. Mer än 12 års arbete mot våldsbejakande extremism har samlat många erfarenheter, möten och kunskap om och i miljöer i Sverige och utomlands. Myndighetens arbete är unikt i sitt slag inom ett fält få i Sverige känner till vidden och betydelsen av. Örjan är född entreprenör och företagare med starkt engagemang i Försvarsmakten och intresse för demokratifrågor och samhällsutveckling.

 

HEMSIDA