Anmälan online
  • Anmälan till detta evenemang har inte öppnat än.
11
mar
2024
Stockholm-Skanstull
Odd Fellow
Västra Trädgårdsgatan 11A
Stockholm ,
Sweden

Idag får vi besök av Fakultetsprofessor Karin Wiberg.  Som kommer att prata under rubriken Vatten och Sanitet. 

Kort biografi:
Karin Wiberg föddes i Härlunda strax utanför Skara 1959. Hon studerade miljövetenskap och kemi vid Umeå universitet och började arbeta som forskningsingenjör på Kemiska institutionen 1986. Där startades några år senare en egen forskarkarriär och hon disputerade i miljökemi 2002 efter att bl.a. ha tillbringat ett år på ett forskningsinstitut i Kanada. Därefter fick hon en tjänst som forskarassistent i miljökemi på Umeå universitet. Hon antogs som docent 2009 och fick ett universitetslektorat året därpå. Ett år senare fick hon chansen att verka som gästprofessor på institutionen för vatten och miljö på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, och två år senare blev hon utsedd till  fakultetsprofessor i organisk miljökemi på SLU. Där har hon byggt upp en forskargrupp som arbetar med kemisk analys av organiska miljöföroreningar och deras källor och spridning i miljön med fokus på exponering, kemiska risker och tekniska lösningar för förorenat vatten inklusive dricksvatten. Forskningen bedrivs för olika system och på olika skalor, från avrinningsområden till stora recipienter (t.ex. Östersjön), från föroreningskälla till vattenkran, och från förorenad mark till matfisk och människa. Wiberg har varit ledare för flera stora forskningsprojekt (t.ex. SafeDrink om dricksvatten) och är forskningsledare i DRICKS, ett nationellt kompetenscentrum för dricksvatten.  Hon är medlem i Toxikologiska rådet, en expertorganisation för frågor om kemikalier, hälsa och miljö och är engagerad i det akademiska nätverket SWACCS (Swedish Academic Consortium on Chemical Safety). Mer information om Karin och hennes forskning finns på 
 Karin Wiberg | Externwebben (slu.se).