Den 23 oktober
Lite molnig höstdag – såg verkligen fram emot att få träffa Ann R Warren och lyssna på hennes föreläsning om huruvida ”man” ska utveckla eller avveckla modersmålsundervisningen i skolorna. De flesta har en viss uppfattning om detta.
 
Vem är Anne R Warren?  
Lärare i engelska som andraspråk. Hon är född i Australien – har bott i Sverige ca 25 år. Hon är lektor i didaktik med inriktning mot flerspråkighet och nyanländas lärande på Uppsala universitet. Hennes avhandling handlar om utveckling av flerspråkiga litteraciteter genom modersmålsundervisning,

 
Hemspråk eller modersmålsundervisning som det numera heter har varit föremål för debatt under många år. Varje gång vi har en ny regering beställer man nya utredningar om detta. Det verkar som om våra politiker tror att forskningsresultaten kan ändras om de beställer fler utredningar 😊
 
De flesta har en åsikt om den saken – så av och till debatteras det även i privata icke politiska sammanhang.
Många menar att modersmålsundervisning hämmar språkutvecklingen och motverkar integration – vilket självklart kan debatteras men forskningen pekar på det motsatta dvs att utveckling av modersmålet gynnar integrationen och förbättrar språkinlärningen. Undervisningen ger därutöver fördjupad kunskap i den kulturella och personliga identiteten. Jag inkluderar några länkar här för den som vill fördjupa sig i ämnet.