Publicerad av Guje Östedt-Axelsson
I vårt Rotarydistrikt 2370 startades projektet ”Rädda Östersjön” under november 2019. Vår klubbs projektledare är Gun-Marie Östedt-Axelsson (Guje).
 
 
Distriktsprojektledare är Tommy Lekennyr  (Nynäshamns RK. Tommy har gedigen kunskap om Östersjön genom sitt arbete inom marina Försvarsmakten. 
 
Målsättningen är att arbetet med att bidra till att Rädda Östersjön projektet successivt skall utökas till Rotarydistrikten och klubbarna i alla länderna runt Östersjön.
Rotarianer från hela landet deltog när vårt distrikt i maj 2020 tog stafettpinnen i Rotary Online som är de svenska Rotarydistriktens föredragsserie. Temat för vårt lunchseminarium var Hållbarhet och Miljö med fokus på Rädda Östersjön. Inspelningen (53 min) finner du på supportsidan
Distrikten 1410 och 1420 i Finland, som sträcker sig från Helsingfors över Åland och ned till och med Estland har under ett antal år drivit projektet ”Save the Baltic Sea”. Vi blev inspirerade av våra Rotaryvänner i Finland vid Rotary International Convention i Hamburg i juni 2019 och har sedan dess inlett ett nära samarbete med dem.
 
Våra finska vänner har startat upp ett projekt kallat "BASRAN, Baltic Sea Regional Action Network”, där Tommy Lekenmyr har varit vår representant fram till den 2 oktober 2021. Från och med 2 oktober är Gun-Marie Sveriges representant.

Mer information  

I vår klubb är leds arbetet av Gun-Marie Östedt-Axelsson (Guje)  

Medlemmarna i Stockholm-Skanstull Rotaryklubbs fick under juli 2021 möjlighet att anmäla sitt intresse för att delta och engagera sig i projektet.
 
Följande medlemmar ingår nu i klubbens ”Rädda Östersjön” kommitté:
Gun-Marie ”Guje” Östedt-Axelsson, ansvarig
Christina Möller
Birgitta Berg-Wikander
Jan Cedergren
Sören Kågedal

Det första mötet med klubbkommittén genomfördes den 31 augusti 2021. Kommittén diskuterar just nu vilka aktiviteter som man skall föreslå att klubben engagerar sig i.
Ett samarbete har här inletts med Värmdö-Skärgård RK och Stockholm-Söder RK.

Exempel på aktiviteter i ”Rädda Östersjön” projekt i distrikt och klubbar
 
Den 4 februari och 4 mars 2020 arrangerade Rotary distrikten 2350 och 2370 s.k. ”after works”, som var välbesökta och som hade temat Östersjön, på Hotell Esplanade i Stockholm.
                                        
Vid ett av dessa tillfällen medverkade våra partners Rena Mälaren – och Rena Botten . Rotary medlemmar har också under året aktivt deltagit i deras löpande städdyk vid Stockholms stränder.

Den 1 september 2020 genomförde distriktet ett uppstartsmöte för våra kontaktpersoner på Skansen, som egentligen skulle genomförts den 17 mars men som p.g.a. pandemin fick flyttas fram.

Mötet började med ett mycket intressant besök på Baltic Sea Science Center kl. 10 - 12 för att ge deltagarna en bild av nuläget i Östersjön och fortsatte sedan efter lunch på Solliden Restauranger som både ett seminarium med cirka 40 deltagare i Gustavianska Salongen och ett webbinarium, där våra finska Rotaryvänner och de kontaktpersoner, som inte kunde vara på plats, fick möjlighet att delta mellan kl. 13 - 17.
 
Uppstartsmötet med klubbarnas kontaktpersoner och våra partnerorganisationer gav en god bild av nuläget i Östersjön. Vi gjorde en bra start på diskussionerna om hur Rotarys engagemang kan kugga in i det pågående Östersjöarbetet och vad Rotary bidra med, som på allvar förändrar. 
 
Distriktet arbetar med att tillsammans med våra tänkbara partners få svar på frågeställningarna:
- ”Hur kan Rotarys engagemang kugga in i det pågående Östersjöarbetet?” och
- ”Vad kan Rotary bidra med, som på allvar förändrar?”
 
Talare vid uppstartsmötet var förutom de finska Rotarydistrikten representanter från våra partners Briggen Tre Kronor med projektet Expedition Rädda Östersjön  och  Stockholms FN-distrikt –  - ESRAG Environmental Sustainablity Rotary Action Group- www.esrag.org – Stockholm Resilience Centre på Stockholms universitet – - och Baltic Deep Water Life . Seminariet avslutades med att Anders Paulsson framförde Östersjösviten eller ”The Baltic Sea Medley” på sopransaxofon med musik av kompositörer från de 9 länderna runt Östersjön.
Webbinariet kan du se i sin helhet HÄR 
 
Distriktet försöker finna ut på vilka sätt våra lokala Rotaryklubbar skulle kunna samverka med tänkbara partners i syfte att bidra till att "Rädda Östersjön" på kort och lång sikt.

De 34 Rotaryklubbarna i distriktet har utsett 1-3 kontaktpersoner vardera, som i klubbarna är ansvariga för "Rotary Rädda Östersjön" projektet och som brinner för frågan.
 
Den 25 juni 2020 arrangerade vi för Rotarymedlemmarna i distrikt 2350 och 2370 ett besök på Briggen Tre Kronor på Kastellholmen, då läget i Östersjön, vårt samarbete och deras nystartade projekt Expedition Rädda Östersjön presenterades. Cirka 50 personer uppdelade i 5 grupper deltog och här kan Du se en film om projektet, som skall pågå från 2019-2025: FILM 
                                 
Samma presentation gjordes sedan den 24 augusti 2020 på nätet i form av ett webbinarium, till vilket medlemmarna i alla svenska Rotary distrikts klubbar och också i de svensktalande delarna av Finland bjudits in. Webbinariet kan i sin helhet nu ses HÄR 
 
Städdyk i samarbete mellan ”Rena Mälaren”, Nynäshamns Rotaryklubb och Nynäshamns kommun har den 13/2 2021 genomförts i Nynäshamns turisthamn.

Den 4/9 2021 genomförde också Rotaryklubbarna i Strängnäs och Mariefred motsvarande aktivitet i Västerviken i Strängnäs i samarbete med kommunen och Länsstyrelsen.
Ett stort antal kundvagnar, båtbatterier och bildäck samt annat skräp plockades upp trots att rådande isbeläggning begränsade dykmöjligheten.
 
Den 17 augusti 2021 genomförde vi 2 stycken Rotaryseglingar med Briggen Tre Kronor med totalt 74 deltagare från distrikten 2370, 2350 och 2410. Intresset och engagemanget hos deltagarna var mycket stort och seglingarna blev fullbokade direkt.
 
Det andra kommittémötet ägde rum den 27 september 2021 och det tredje är planerat till den 16 november 2021. Noteringar från alla kommittémöten hittar Du nedan som PM.
 
I början av september 2021 deltog Rotaryklubbarna i Trosa, Nyköping och Oxelösund med ett informationstält i Vattenveckan i Trosa. Aktiviteten ledde till följande artikel i Sörmlands Nyheter: ARTIKEL
 
Den 10-12 september 2021 deltog Värmdö-Skärgård Rotaryklubb med ett utställningstält på Östersjödagarna i Stavsnäs Vinterhamn, som arrangerades av Briggen Tre Kronor och deras projekt ”Expedition Rädda Östersjön”. För mera info om aktiviteterna i tältet klicka HÄR 
 
Distriktet har bokat en monter med tillhörande ”app” på båtmässan ”Allt för sjön”, som äger rum på Stockholmsmässan i Älvsjö den 11 - 20 mars 2022. Båtmässan firar då sitt 100-årsjubileum. De klubbar som vill engagera sig i montern, skall anmäla sitt intresse till distriktet senast den 31 oktober 2021. Kostnaden per klubb uppgår till 500 SEK. Stockholm-Skanstull RK är redan anmäld.
 
Läs också:
 
 
Genom att klicka på nedanstående länk kan du titta på en film där  Jan Olsén berättar om Östersjön ur Ejderns perspektiv på Briggen Tre Kronors första digitala Briggmåndag.
Följ med på en betraktelse över vad miljöförstöringen får för effekter på Östersjön och hur det ser ut från Ejderns horisont. Men även om vi har anledning att vara oroade så finns det faktiskt mycket som är positivt i och med att allt fler får upp ögonen för problemen och man börjar mer och mer ta tag i saker och vända utvecklingen.