Den 23 maj besökte Rikslottachefen Heléne Rådemar vår klubb och berättade om deras verksamhet. Verkligen intressant att veta vad Rikslottorna gör under fred- och krigstid. Kungsträdgården Rotaryklubb anslöt efter lunchen. Du kan ta del av föreläsningen och de bilder som Heléne visade i den här artikeln.  
Redan i september 2021 kontaktade jag lottakåren för att få till ett föredrag med Rikslottachefen Heléne Rådemar. Det blev många mail och datum! Till slut fick vi till det cheeky
 
De flesta vet inte vad lottorna gör. Man kan läsa mer om både organisation och verksamhet på deras hemsidan Svenska Lottakåren  Det finns 80 lokala lottakårer i Sverige och verksamheten kan variera i de lokala lottakårerna. 
 
Svenska lottakåren bildades 10 september 1924 under namnet Föreningen Stockholms Landstormskvinnor. Initiativtagaren – Tyra Wadner  besökte Finland och lät sig inspireras av den finska Lotta Svärd rörelsen.

Svenska lottakåren är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation som ger kvinnor konkreta möjligheter att engagera sig i frågor som rör samhällets säkerhet, både nationellt och internationellt.

Medlemmarna får möjlighet genom utbildning att verka för ett säkrare och tryggare samhälle genom förebyggande arbete i fredstid oh även göra insatser när en krissituation uppstår eller i värsta fall när ett krig bryter ut. Med andra ord bidrar lottorna till totalförsvarets beredskap. (källa: lottakårens hemsida)