Den 24 april var det äntligen dags för Rotary Peace Center. Vår medlem Torbjörn Spector är distriktets representant för RPC och för dagen hade han med sig en RPC Fellow. 
Vid vårt lunchmöte i måndags den 24 april berättade vår medlem Torbjörn Spector om Rotary Peace verksamheten. Att bli antagen som Rotary Peace Fellow innebär att man får ett av rotarys finaste stipendier som ger full finansiering av en tvåårig mastersutbildning vid något av de fem Peace Centers som finns i världen (Uppsala, USA, England, Japan och Australien). För att bli antagen krävs en akademisk grundexamen, minst tre års relevant praktiskt arbete samt goda språkkunskaper. Torbjörn efterlyste fler sökanden från Sverige som kan söka till alla RPC utom Uppsala senast den 31 maj.
 
Peace Fellow Joseph Augustine från Nigeria berättade sedan om sin bakgrund och sina erfarenheter och framtidsplaner. Han växte upp under mycket enkla förhållanden som ett av 12 syskon och fick tidigt ta ansvar för sin egen försörjning och utveckling. Genom olika arbeten och eget företagande lyckades han finansiera en universitetsutbildning och förvärva sådana meriter att han kunde bli antagen som Rotary Pece Fellow. Han trivs mycket bra med utbildningen och i Sverige även om det kan vara både jobbigt samt kallt och mörkt. Hans ambition är att efter utbildningen återvända till Nigeria och använda sina kunskaper och erfarenheter till nytta för sitt hemland. Han uttryckte stor tacksamhet för det fina Rotary Peace Scholarship
 
Torbjörn Spector