230904 – Sven Granath - Illegala vapen och vapenvåld
Vi hade ännu ett celebert besök idag, denna gång var det Sven Granath. Han pratade under rubriken "Gäng  och skjutningar" 
Kort presentation av Sven Granath: 

Sven Granath är fil. dr. i kriminologi och gästforskare vid kriminologiska institutionen. Han är också verksam vid Polismyndigheten där han bland annat kartlägger brottsutveckling på området vapen och grövre ungdomsvåld. Under 2000-talet har han medverkat i antal forskningsantologier, bland annat om grövre våld i skolan och om internationella jämförelser av dödligt våld.
​Han har i många forskat om dödligt våld och illegal vapenanvändning. Han är en av Sveriges flitigast citerade kriminologer.  Han deltar också återkommande i internationella forskningssamarbeten om våldsutveckling.  Han är också författare till boken ”Raderad”.
 
Han berättade om ”Gäng och skjutningar”. I region Stockholm. Detta har ökat ständigt sedan 2012 – men i takt med ökningen ökar även beslagtagna vapen!
Det är ju något vi kan glädjas åt.

Många spekulerar huruvida det är vissa invandrargrupper som begår dessa brott – men Sven säger att det är sällan någon enskild etnisk profil på respektive nätverk som begår dessa brott men det är en slagsida på unga med föräldrar från fattiga delar av världen. Därutöver är det oftast unga personer från områden och hushåll med svaga resurser som rekryteras till kriminella nätverken
Förklaringen till ökade vapenvåld kan bland annat vara:
  • Ny teknik (kommunikationsverktyg, vapen etc.)
  • Ökad och förändrad narkotikamarknad
Och
  • Sociala förändringar (otrygga uppväxter, klyftor).
Men när började vapenvåld öka egentligen?
Markant ökning kom någon gång mellan 2012 – 2013.
 
 
 
Mycket nöje! 
Pakizeh Holvander